پردازش داده آریا سایت تخصصی تحلیل آماری

چگونه با آمار می‌توان دروغ گفت

آمار دروغ نمی‌گوید ولی می‌توان در قالب زبان آمار دروغ گفت. البته به کسانی که آمار را به خوبی نمی‌شناسند. تغییر شاخص مناسب، تغییر تعاریف، ناقص بیان کردن حقایق، کارهایی است که برای دروغ گفتن با آمار از آنها استفاده می‌شود. حتی داده های خام نیز در این روش‌ها تغییر داده نمی‌شوند. مثلا دو مدرسه در مسابقه علمی شرکت می‌کنند. 300 نفر از مدرسه الف و صد نفر از مدرسه ب به رقابت می پردازند. در نهایت در سطح شهرستان برای اعزام به مسابقات استانی، 3 نفر از مدرسه الف و 2 نفر از مدرسه ب و 5 نفر از سایر مدارس انتخاب شده‌‎اند. مدیر مدرسه الف ابتدا با این آمار روبه‌رو شده بود که 1 درصد از دانش اموزان این مدرسه قبول شده‌اند. در حالی که مدرسه ب 2 درصد قبولی داده است. او برای اینکه کارش را مطلوبتر جلوه دهد. جامعه هدف را تغییر داد و عنوان کرد که در قبول شدگان ۳۰ درصد از مدرسه الف و در مقابل ۲۰ درصد از مدرسه ب حضور دارند. به نظر شما کدام تحلیل درست است!