پردازش داده آریا سایت تخصصی تحلیل آماری

زنده یاد پدر علم آمار "عباس قلی خواجه نوری" معتقد است: "داده‌ها به مثابه‌ی دانه‌های روغنی هستند که آمار وظیفه استخراج روغن این دانه ها را بر عهده دارد"

دانستن اینکه تمام دنیا از یک منحنی نرمال پیروی می کند واقعا زیباست!! اینکه هر چیزی که شما فکر کنید در یک زنگوله جای می گیرد نشان از نظمی دارد که در خلقت نهفته است و کار امارشناس این است که اسراری که در خلقت به صورت کدهای مخفی پنهان شده را کشف کند!!! نوعی خداشناسی علمی است. شاید در نگاه اول آمار یادآور همان کنجکاوی نابجا که در بین عموم مردم به گرفتن آمار کسی یا چیزی معروف شده است، باشد. ولی آمار فضولی نیست یا حداقل تماما فضولی نیست!! اهمیت آمار در این است که تمام مشخصات کیفی فرد را تبدیل به ارقام می کند به عبارتی نوعی کد گذاری برای جامعه انجام می دهد.